К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   21.02.2023.

КОНКУРС ПРОМЕТ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 2023

Шта се подржава конкурсом?

Конкурс за промет европских књижевних дела пружа подршку пројектима превода лепе књижевности и изградње партнерстава организација које делују у пољу књижевности и издаваштва. Уз квалитетан превод, фокус пројеката је на активностима развоја публике којима се доприноси животу књиге након објављивања. Како би развијали веће пројекте са значајнијим утицајем на екосистем поља књижевности, издавачима је омогућено да развијају пројекте у партнерству с другим издавачима и/или други оранизацијама као што су књижаре, библиотеке, фестивали, центри за књигу и сл. 

Приоритети конкурса су: оснаживање транснационалне циркулације и разноликости књижевних дела; оснаживање превода и промоције дела писаних на мање-заступљеним језицима како би се увећала њихова концентрација на већим европским тржиштима и изван Европе; развој нове публике; оснаживање компетитивности кроз подстицај сарадњи унутар поља књижевности и издаваштва. 

Такође, подршка је усмерена ка пројектима који јасно показују начине на које доприносе инклузији, родној равноправности и борби против климатских промена.

Посебна пажња подршке усмерена је ка јачању статуса и повећању видљивости рада књижевних преводилаца, уз заговарање принципа фер накнаде и обавезу истицања биографије преводилаца у преведеним издањима. Више о овој теми можете читати у извештају Translators on the cover.

Шта су основни услови?

У оквиру пројекта се може преводити са и на званично признате језике у земљама које учествују у програму (укључујући латински и старогрчки). У 2023. години, као посебна мера подршке украјинским избеглицама током ратне кризе у Украјини, конкурсом је омогућен превод и објављивање европске књижевности на украјинском језику у Србији и другим земљама са украјинском заједницом. 

Конкурс је расписан у три категорије: мали, средњи и велики пројекти, што одређује и минималне услове за конкурисање:

  • Мали пројекти сарадње: минимум 5 књига и до 100.000 евра подршке, што представља 60% укупне вредности пројекта.
  • Средњи пројекти сарадње: минимум 11 књига и до 200.000 евра подршке, што представља 60% укупне вредности пројекта.
  • Велики пројекти сарадње: минимум 21 књига и до 300.000 евра подршке, што представља 60% укупне вредности пројекта.

Максимално трајање пројеката је 36 месеци. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Каква књижевна дела долазе у обзир?

Могу се преводити дела фикције (штампана, дигитална или аудио књига), попут: романа, кратких прича, позоришних или радио драма, поезије, стрипова, књига за децу и младе. Књижевна дела морају бити претходно објављена. Аутори морају бити држављани, да имају пребивалиште или су признати као део књижевног наслеђа неке земаља програма Креативна Европа. Првенствено се преводе дела која нису претходно превођена, а у супротном, потребно је образложити потребу за новим преводом.

Ко може да се пријави?

Конкурс је отворен за јавни, цивилни и приватни сектор у пољу културе, као и у другим ресорима који се уклапају у циљеве конкурса. Физичка лица не могу бити подносиоци конкурсних пријава, изузев самозапослених лица (selfemployed, sole traders, итд.). Може се конкурисати са партнерским пројектима (који могу и не морају имати прекограничну димензију), као и самостално. 

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је продужен до 7. марта, а резултати се очекују у јулу 2023. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно размотрили ваш пројекат.Подели: