О Н А
О Н А М А
М А

Креативна Европа

Шта је Креативна Европа?

Креативна Европа је главни програм Европске уније којим се пружа финансијска подршка установама и организацијама у пољу културе како би чувале, развијале и промовисале европску културну и језичку разноликост, као и наслеђе, те унапређивале компетитивност и економски потенцијал културних, а нарочито аудиовизуелних делатности.

Надовезујући се на искуство реализације претходног циклуса (Креативна Европа 2014-2020), од 2021. године актуелни програм повезује већи број земаља и располаже буџетом од 2,44 милијарде евра, који је за 50% увећан у односу на претходни програм.

Подељен је у три потпрограма – Култура, који покрива све области културе и уметности, изузев аудиовизуелних делатности које покрива потпрограм МЕДИА, те Међусекторско повезивање које омогућава сарадњу између различитих креативних области, покривајући између осталог и област информисања и медија.

У наредних седам година посебан фокус програма Креативна Европа биће усмерен ка опоравку ресора од пандемијске кризе, оснаживању дигиталне транформације и еколошке одрживости, доприносећи на тај начин већој отпорности и инклузивности деловања у пољу културе.

Тренутно је у оквиру програма доступно више прилика за конкурисање, којима се подржавају посебне области, теме или типови активности.

Подели: