К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   27.04.2023.

КОНКУРС МЕДИЈСКА ПАРТНЕРСТВА – ПЛУРАЛИЗАМ 2023

Шта се конкурсом подржава?

Конкурсом ”Медијска партнерства – плурализам” биће подржани пројекти организација цивилног друштва у пољу информисања и медија, чији рад је од посебног значаја за демократију и друштвену партиципацију (нпр. локални медији, медији заједнице, медији који се баве независним и истраживачким новинарством, као и друге организације које доприносе продукцији вести у складу с јавним интересом). 

Активности пројеката могу бити програми усавршавања, осмишљавање нових техничких алата, развој управљачких и уређивачких стандарда, правна подршка и раѕвој публике, што ће резултирати: 

  • иновацијама у пословним моделима, процесима продукције и дистрибуције садржаја;
  • повећањем интересовања за новинарство међу различитим друштвеним, језичким и старосним групама;
  • унапређењем одрживости професионално произведеног новинарског садржаја;
  • повећањем отппорности, плурализма и уређивачке независности медија цивилног сектора на европском нивоу;
  • унапређењу коришћења нових технологија, како би се допринело медијском плурализму;
  • изградњом репозиторијума знања о медијима који делују у складу с јавним интересом (нпр. откривањем области са дефицитом висококвалитетног садржаја и/или у којима је медијски плурализам угрожен).

Очекују се пројекти који су усредсређени на области са малом доступношћу специфичне врсте вести или на медијска тржишта где је медијски плурализам угрожен. Такође, пожељно је уважавање потреба мањих редакција. 

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, које организације могу поднети самостално (single beneficiarу) или као конзорцијум партнера који чини минимум 2 организације (beneficiaries; not affiliated entities). Минимум 80% пројектованог буџета мора бити коришћен од стране организација које су регистроване у Европској унији – било кроз директну или подршку трећим странама. Активности морају активно обезбеђивати подршку у минимум четири земље Европске уније. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

На конкурс се могу пријавити све организације које су активне у пољу информисања и медија (ТВ/ радио/ онлајн продукцијске куће, високошколске установе, тренинг центри, синдикати, регулаторна тела и др.). Конкурс је отворен за јавни, цивилни и приватни сектор у пољу информисања и медија. Физичка лица не могу бити подносиоци конкурсних пријава, изузев самозапослених лица (selfemployed, sole traders, итд.).

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 27. април у 17ч, а резултати се очекују у јулу 2023. године.

Како вам можемо помоћи?

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат. 

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс:

Подели: