26.
09. 2023.

Шта нас у 2024. очекује у потпрограму МЕДИА?

У недавно објављеном Годишњем радном плану имплементације програма Креативна Европа, најављен је наставак подршке опоравку поља аудиовизуелних делатности од последица пандемије и реперкусија рата у Украјини. Предвиђен је буџет у износу већем од 320 милиона евра, чиме ће бити решаване растуће потребе актера у пољу културе и аудиовизуелних делатности.

План за 2024. годину најављује наставак подршке украјинским организацијама, а ”подршка Украјини” постао је један од приоритета за пројекте, који се може изабрати приликом конкурисања. Циљ је да се подрже иницијативе ”на терену” и подстакне сарадња украјинских организација са остатком Европе. Украјина наставља са делимичним учешћем у потпрограму МЕДИА, те ће тако украјински радници у култури и даље имати право на пројекте обуке, а украјинске организације ће и даље моћи да конкуришу с пројектима филмских фестивала, развоја маркета или образовних програма, као и да учествују у представљању потпрограма МЕДИА на кључним догађајима европске аудиовизуелне индустрије.

 Програм ће и у наредној години промовисати и подржавати напредак у инклузији и разноликости, а нарочито у родној равноправности у оквиру пројеката. Уз то, зелене праксе и политике остају важан приоритет.

У 2024. години, поједини позиви потпрограма МЕДИА прилагођени су тако да задовоље нове потребе аудиовизуелне индустрије.

Кластер за садржај

Компанијама ће бити дозвољено да се пријаве за више различитих позива за развој током године, како би имале шири избор могућности за добијање финансијске подршке. Променом критеријума за подршку видео играма и имерзивним садржајима, Европска комисија настоји да подстакне пријаве већих пројеката.

Кластер за публику

Комисија је такође прилагодила критеријуме за конкурисање за Европскe VOD мрежe и операторe VOD услуга како би подстицала пријаве од мањих, независних пружаоца VOD услуга. Одлука је донета узимајући у обзиринтензивну конкуренцију глобалних играча и емитера.

Бизнис кластер

Позиви који се односе на развој тржишта и умрежавање одговараће на повећану потребу за умрежавањем и сарадњом у оквиру индустрије, која је настала услед већег броја онлајн активности у последњем периоду.

Кластер политика

Европска комисија ће финансирати друго издање извештаја о прегледу медијских трендова у Европи како би наставила да прати кључне трендове који мењају медијска тржишта ЕУ.

Поред наведеног, радиће се и на:

  • развоју платформе за капиталне инвестиције под називом MediaInvest
  • доприносу зеленим иницијативама у аудиовизуелним делатности кроз одговарајуће системе подршке
  • подршци активности образовања о медијима
  • поспешивању сарадње унутар Европске групе регулатора за аудиовизуелне медијске услуге (ERGA)

Ускоро нас очекују нови позиви потпрограма МЕДИА, а МЕДИА Деск Србија кроз радне састанке и друге активности јачања капацитета наставља са подршком установама и организацијама које планирају да конкуришу.

Подели: