13.
02. 2023.

CIRCLE подржан на МЕДИА потпрограму

CIRCLE, међународна тренинг инициjатива коjу организуjе новосадска продукциjска кућа Wake Up Films, добио jе трогодишњу подршку од стране Креативне Европе, потпрограма МЕДИА - Fostering European Media Talents and Skills.

CIRCLE jе тренинг инициjатива намењена филмских ауторкама чиjа jе мисиjа развоj проjеката и оснаживање жена у аудиовизуалном сектору. До 2023 jе програм био посвећен искључиво документарном филму, а од ове године и играном. CIRCLE служи као одскочна даска за подстицање међународне сарадње и, кроз то, оснажуjе аудиовизуалне професионалке (поготово оне коjе долазе из неповољних околности) да остваре своj пуни, међународни потенциjал. Главна мисиjа jе оснаживање жена у филмскоj индустриjи и повећање видљивост ауторки и редатељки у широj Еуропи и уопште. Од оснивања 2018, CIRCLE jе подржао 50+ жена.

CIRCLE се састоjи из неколико програмских целина:

CIRCLE Women Doc Accelerator: интензивни jедногодишњи тренинг програм намењен филмским ауторкама коjе развиjаjу дугометражне документарне филмове са снажним међународним потенциjалом, у било коjоj фази развоjа. Настао jе као платформа за креативну и професионалну подршку филмским ауторкама - замишљен jе као сигурно место за кариjерни развоj учесница, простор за размену идеjа и склапање нових познанстава уз снажну подршку светски реномираних ментора и стручњака из подручjа документарног филма.

Кроз три радна модула, CIRCLE Women Doc Accelerator подстиче развоj проjеката, али се такође фокусира на дељење знања и развоj професионалних вештина, са циљем повезивања учесница са остатком филмске индустриjе и презентациjе њихових проjеката европскоj и међународноj филмскоj jавности.

CIRCLE Showcase - Филмски Фестивал у Кану: Од 2020. CIRCLE у партнерству са канским фестивалом организуjе CIRCLE Showcase.Сваке године се расписуjе интерни конкурс на ком се одабиру четири алумне коjе Circle припрема за презентациjу у Кану. У периоду од 2020 до 2023, на Showcase-у jе представљено 12 CIRCLE проjеката, док jе сваке године CIRCLE проjекат добиjао награду, а задње две године главну награду маркета за документарни филм.

CIRCLE Fiction Lab: Захваљуjући успеху документарне радионице, CIRCLE од ове године уводи радионоцу за играни филм. Током шест дана, шест учесница ће имати прилику да раде на развоjу своjих дугометражних играних филмова са светски афирмисаним менторима и стручњацима.

Коначно, CIRCLE подразумева и низ отворених програма коjи су намењени професионалноj заjедници као и широj публици у партнерству са локалним и националним културним институциjама.

Партнери:
When East Meets West Co-pro Forum, Cannes Docs - Marché du Film, Европска документаристичка асоциjациjа (ДАЕ), Европска Женска Аудиовизуална Мрежа (ЕWА), IEFTA, Cineuropa, CED - MEDIA Office Hrvatske, CED - MEDIA Office Словениjе, Мотовила, Министарство културе и информисања Републике Србиjе, Међународни Филмски Фестивал у Солуну - Agora Docs, DokLeipzig, Међународни фестивал документарног филма Beldocs и EuroDoc.

Подели: