29.
03. 2024.

Европски пројекти сарадње 2024 - преглед пријава

Пристигли су информације о броју пријава на Позив „Европски пројекти сарадње 2024”.

Пристигли подаци сведоче о повећаном броју пријава него прошле године са 963 пројектна предлога, што је готово 16% више него у претходном позиву. Од укупног броја апликација, 601 пријава таргетира мале пројекте сарадње (минимално 3 партнера / 3 различите државе), док је на Позив стигло 362 пријаве за средње пројекте сарадње (минимално 5 партнера / 5 различитих држава).

Ако се узму у обзир и пројектни координатори и партнери, повезани субјекти и придружени партнери, укупно је на Позив пријављено 5577 организација, од којих је 3805 партнера. 

Из Србије је на Конкурс „Европски пројекти сарадње 2024” аплицирало 28 организација-координатора пројеката и 119 организација у својству партнера.

Према темама, највећи број пријава је био из следећих области: музика (229), културно наслеђе (212), уметност у јавном простору (192), визуелне уметности (158), позориште (156), дигитална уметност (114), плес, затим поље нематеријалне културе, дизајн и примењена уметност, одрживи културни туризам, видео-арт итд.

Да подсетимо: позив „Европски пројекти сарадње 2024” отворен је 19. октобра 2023, а затворен 23. јануара 2024. године. Подршка за Европске пројекте сарадње намењена је транснационалним пројектима за спровођење широког спектра активности и иницијатива у које су укључене културне и креативне организације из различитих држава које учествују у Програму. 

Позив пружа могућности копродукције, сарадње, експериментирања, увођења иновација, мобилности те размене знања и искустава за различите културне организације које морају постојати минимум 2 године. Циљ позива је да се олакша и побољша приступ европској култури те промовише иновативност и креативност, а предложени пројекти могу покривати један или више културних и креативних сектора, а могу бити и интердисциплинарни. Посебан сегмент пројектних предлога су међусекторска питања која треба да буду присутна кроз све активности подржане програмом Креативна Европа. Позивом се подржавају пројектни предлози који посебну пажњу посвећују темама инклузије, разноликости, родне равноправности, те еколошким питањима.

Подели: