У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
20.
12. 2023.

Endless Light - видео игра

Носилац пројекта: Codemancy д.о.о, Ниш (144.905,00 €)

Траjање проjекта: 1. октобар 2023 - 30. септембар 2025.

Endless Light jе наративна roguelike акциона игра о девоjци коjа покушава да поправи свет коjи jе преживео своjеврсну надреалну катастрофу. Наш протагониста, млада девоjка Сова, одрасла jе у jедном од изолованих заjедница коjе опстаjу на граници са Conjecture - промењивом и флуидном манифестациjом Ентропиjе. Њен свет не прати законе стриктне, обjективне стварности, већ jе обликован идеjама, идеологиjама и убеђењима и пролази кроз сталну трансформациjу. У потрази за своjим несталим братом, пратећи непоуздане трагове и сећања, Сова мора да пронађе Константу - сочиво кроз коjе се обликуjе стварност.

Кроз Совине очи, играч ће истраживати оваj необичан свет, сприjатељити се са многим интересантним ликовима и хватати се у коштац са многим изазовима - борбом мачевима, пиштољима и речима. Кроз акциjе и одлуке играча, Сова ће остављати перманентан траг, мењаjући свет и протагонисту на jединствене начине.

Endless Light jе игра смештена у необично фантастично окружење, богато разноликим занимиљивим ликовима и интеракциjама. Игра истражуjе теме трансформациjе, идеологиjе, обjективне стварности и цикличне природе живота и свемира. Иако примарно научно-фантастична прича, Endless Light позаjмљуjе многе елементе weird fiction жанра, инспирисана физиком, филозофиjом, митологиjом и спекулативном фикциjом, као и историjом и културом нашег подневља.

 

Подели: