У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
14.
12. 2023.

Филмски фестивал Слободна зона

Носилац пројекта:  Филмски фестивал Слободна зона, Србиjа (70.000 €)

Траjање проjекта: 1. септембар 2023 – 31. август 2025. год.

Две деценије искуства у производњи и програмирању филмских фестивала допринеће спровођењу иновативних стратегија у 19. и 20. издању Филмског фестивала ”Слободна зона”, што ће се одразити на проширење досега географски разноликог арт хаус филма; на развој хибридног начина приказивања програма који ће фестивалски програм приближити публици; на развој нове публике и изградњу навика и нивоа филмске и дигиталне писмености (с фокусом на децу од 8 до 14 година и младе од 14 до 25 година), те на препознавање текућих трендова у промовисању и ширењу дигиталних формата и трансформацији дигиталне индустрије као нове реалности у стварању, дистрибуцији и рецепцији филмова. У г2023. и 2024. години, ”Слободна зона” намерава да промовише и повећа видљивост више од 100 филмова који ће на годишњем нивоу привући публику од 30.000 посетилаца, док ће допунски онлајн простор VoD платформе, ”Кинокауч” (Kinokauch), омогућити доступност филмског програма гледаоцима из свих делова земље. Пораст величине и квалитета фестивала допринеће придруженим програмским активностима посвећеним питањима попут екологије и животне средине, инклузије, глобалних идеолошких и економских трендова, људских и ЛГБТ+ права, миграција итд.). Додатно, фестивал ће наставити са унапређивањем образовних и индустријских програма, као и капацитета локалне и регионалне филмске индустрије, омогућавајући размену најбољих пракси у дигиталној трансформацији с циљем усмеравања постојећих ресурса и мобилизације потенцијала регионалне дистрибуције.

Подели: