У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
28.
03. 2023.

Women Power in Comics

Носилац пројекта: УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, Србија (€126,334.00)

Партнери: 

BAKELIT MULTI ART CENTER ALAPITVANY Мађарска (€46,078.00)

CENTER URBANE KULTURE KINO SISKA, Словенија (€49,644.00)

POSTSCRIPTUM PLIROFORIKI EPIKOINONIAS EPE, Грчка (€114,956.00)

AUTONOMNI KULTURNI CENTAR, Хрватска (€73,042.00)

Трајање пројекта: 1. фебруар 2023. године – 31. јануар 2025. године

Пројекат Women Power in Comics (WOM&COM) спаја партнере из Грчке, Мађарске, Словеније, Хрватске и Србије са циљем да оснажи уметнице да се у већем обиму укључе у ово поље уметности, као и да промовишу свој једнак третман у смислу зараде, видљивости и репрезентације. Такође, у оквиру овог пројекта дискутоваће се о приказивању жена у стриповима и како се друштвене промене рефлектују (или би могле да се рефлектују) у стриповима, а а нарочито у смислу начина приказивања жена и улога које имају у стриповима. Други део пројекта је подршкаgrassroot организацијама у Европи да се укључе у стрипове и транснационалну сарадњу и програме Европске уније, као и да развију своје капацитете у овом смислу. Пројекат ће трајати две године и укључиваће WOM&COM дигиталну платформу која ће бити развијена за и са уметницима, а која ће поред комуницирања резултата пројекта такође постати референтни репозиторијум уметница у области стрипа и њихових радова у Европи, понудиће вести са сцене стрипа и служиће као платформа за дељење знања и доношења позитивних друштвених промена у свету у свет стрипова и укљученост жена у њима. Још једна основа овог пројекта су резиденције које су замишљене као простори за заједнички рад и стварање који спајају 12 европских уметника у области стрипа (већином жена) под менторством чувених европских кустоса и уметника у области стрипа. Две конференције у оквиру овог пројекта изабране су како би се створила основа за дискусију, презентацију примера добрих пракси и истраживање у пољу стрипа а по питању улога и начина приказивања жена у њима која ће укључивати уметнике, експерте, активисте, истраживаче, кустосе, издаваче, уреднике, менаџере уметности... Конференције ће бити одржане у Новом Саду у Србији и у Љубљани у Словенији.

 

Подели: