У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
03. 2022.

Time travel routes through Europe

Носилац пројекта: БИБЛИОТЕКАРСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ, Србија (71.249,00 €)

Партнери:

ICARUS HRVATSKA, Хрватска (40.382,00 €)

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, Италија (51.377,00 €)

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA, Словенија (36.175,00 €)

Трајање пројекта: 1. јул 2022. године – 30. јун 2025. године

Пројекат под називом „Time travel routes through Europe (E-ROUTES)“ покренут је с циљем осмишљавања новог приступа представљању европских путева и путовања кроз ГЛАМ институције (галерије, библиотеке, архиве и музеје) и уметнички материјал који има узајамне културне деноминације за земље учеснице у пројекту. Пројекат нуди вишеслојну платформу у облику дигиталних колекција, user-friendly апликација са проширеном реалношћу, мултикултуралним уметничким и специјалистичким програмима комуникације и размене. Ова вишеслојна платформа понудиће средства за истраживање, одабир, дигитализацију, представљање и употребу материјала о европским путевима и путовањима као што су путописи, дневници, биографије, уметничка дела, слике, фотографије, итд. Тема путовања се разуме као простор за интеркултурални дијалог и основа како за културолошке тако и за туристичке путеве који се на међусобно прожимајућим нивоима повезују са географски простором и периодима од 18. века до данас. Такво путовање представља се као начин комуникације који повезује места и људе кроз заједничко искуство, што нуди основу за заједничко културно наслеђе и ширу европску перспективу која превазилази време, простор и границе. Пројекат има ширу европску перспективу од добро повезаног региона, у смислу историjских путева и модерних аутопутева, што укључује и европске ауторе који пишу о својим искуствима путовања кроз поменуте земље од 18. века до данас. Иако је повезан са темом путева и путовања, публика овог пројекта биће разнолика у смислу циљних група којима се пројекат обраћа.

Подели: