У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
03. 2022.

Theatre Outreach: Unravelling Connections in Humans / TOUCH

Носилац пројекта: ЦЕНТАР ЗА ПОЗИТИВАН РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ - ЦЕПОРА, Србија (84.409,00 €)

Партнери:

ASSOCIAZIONE UNIAMOCI ONLUS, Италија (57.610,00 €)

EMPIRIA TEATAR, Хрватска (54.278,00 €)

Трајање пројекта: 1. јул 2022. године – 30. јун 2024. године

“T.O.U.C.H.” је пројекат који је фокусиран на иновације у пољу развоја публике и социјалне инклузије кроз културу и уметност. Циљеви укључују приказивање модела употребе позоришта за долажење до угрожених група у активном стварању уметности и као спојно средство са различитим групама публике, средство за подизање капацитета креативног сектора да укључи људе из различитих угрожених група као активне чиниоце креативних индустрија, подржавајући при том сарадњу између културе, образовања, социјалне заштите, и сектора младих. Приказивање укључује стварање међународне инклузивне заједничке продукције засноване на приступу долажења до група путем позоришта, користећи примењено позориште као главну методологију за укључивање и оснаживање три циљне групе (младих без родитељског старања, људи са инвалидитетом и незапослених младих) и укључивање  публика. Инклузивна креативна трупа имаће три међународне турнеје, сваки пут са наступима за две групе публике – сопствену групу и општу јавност. Турнеје ће пратити локални перформанси у школама, и на тај начин методе интерактивног позоришта неће бити употребљене само за развој публике већ и за подршку процесу интеграције циљних група у локалне заједнице. Ово приказивање биће документовано кроз свеобухватну публикацију која ће укључивати препоруке уметницима за успешно укључивање људи из угрожених група у партиципативне уметничке пројекте. Такође, три кратка филма пратиће ове активности са фокусом на утицај на учеснике и публику. Други део пројекта укључује низ активности дисеминације, са организацијом и учешћем у националним и међународним културним и интер-секторским догађајима, састанцима и публикацијама, као и дисеминацију видео снимака, у сврху мотивисања културног и креативног сектора да се усредсреде на ову тему и да оснаже поверење у контакт између сектора кроз пример добре праксе.

Подели: