У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
03. 2022.

Strategies to Support Languages Equality Through Literature

Носилац пројекта: ASSOCIACIO D'EDITORS DEL PAIS VALENCIA, Шпанија (183.179,53 €)

Партнери: 

STICHTING ALGEMIENE FRYSKE UNDERRJOCHT KOMMISJE AFUK, Холандија (72.221,80 €)

ALES CIGALE, Словенија (97.230,70 €)

MOLINO ANNA SUSY, Италија (33.289,30 €)

УДРУЖЕЊЕ КРОКОДИЛ, Србија (101.147,90 €)

ASOCIACION DE EDITORES EN EUSKERA, Шпанија (51.411,17 €)

ACENTOLINE COMUNICACION EDITORA SL, Шпанија (49.610,40 €)

ZALOZBA GOGA, ZAVOD ZA ZALOZNISKO IN UMETNISKO DEJAVNOST, Словенија (42.704,20 €)

Трајање пројекта: 1. јун 2022. године – 30. новембар 2025. године

Главни циљ пројекта LIT-UP је да дефинише и имплементира конкурентне стратегије, те да оснажи издаваче и ауторе који раде са мање коришћеним језицима пред великим играчима у глобалном контексту. Дефинисане стратегије настојаће да помогну издавачима и ауторима који учествују у пројекту да буду конкурентни у стварним приликама опстанка у надметању са великим језицима и играчима који раде на сопственим тржиштима. Овај општи циљ раслојен је у три оперативна циља: 1. развијање неопходних вештина за међународну конкуретност; 2. успостављање мреже издавача у Европи у сврху остваривања комерцијалних односа и прилика за издаваче и ауторе да се сусретну са новим књижевностима, новим пословним моделима, и новим тржишним приликама како би повећали обим и профитабилност сопствених портфолија на основу распореда догађаја; 3. успостављање мреже агената посредника као подршка издавачима и ауторима који ће бити засновани на размени успешних искустава и евалуацији честих изазова и прилика за развој индустрије и промоцију књижевних радова у иностранству. Прослава различитих догађаја током имплементације пројекта у различитим земљама омогућиће учесницима да учествују у догађајима као што су радионице или конгреси које ће организовати локални партнери и да се баве различитим изазовима и приликама у издавачкој индустрији, што ће представљати и извор дугорочних сарађивачких односа на будућим догађајима који превазилазе завршетак овог пројекта. Такође постоји и културни циљ пројекта пошто ће мобилност аутора и издавача током пројекта омогућити успостављање односа, сусретање са професионалцим из истих области из иностранства и очување књижевног наслеђа Европе које представља независну књижевност и књижевност писану на језицима који се ређе користе.

Подели: