У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
03. 2022.

South-East European Dance Stations

Носилац пројекта: CENTRUL NATIONAL AL DANSULUI BUCURESTI, Румунија (99.300,00 €)

Партнери:

FONDATSIYA BRAIN STORE PROJECT, Бугарска (49.200,00 €)

СТАНИЦА СЕРВИС ЗА САВРЕМЕНИ ПЛЕС, Србија (49.300,00 €)  

Трајање пројекта: 2. мај 2022. године – 1. март 2025. године

”South-East European Dance Stations (SEEDS)” представља пројекат регионалне сарадње између три источно-европске земље (Румунија, Србија, Бугарска) у пољу савременог плеса. SEEDS се тиче три теме интересовања: 1. едукација и тренинг у плесу; 2. развијање система и добрих пракси заједничке продукције; 3. промоција/излагање и развој публике. Пројекат ће се одвијати током трогодишњег периода, где ће свака година представљати станицу која је посвећена једној од три теме: прва станица – тренинг; друга станица – међународне заједничке продукције; и трећа станица – фестивали. Главни фокус пројекта SEEDS је на квалитету и условима за циркулацију савремених плесних перформанса, као и на обогаћивању информација о културном контексту сваке од партнерских земаља. Пројекат има за циљ да повеже три национална културна простора у оквир савременог плеса кроз транснационалне активности едукације, продукције, дисеминације и размене. Три партнера на SEEDS пројекту прошли су кроз искуство учешћа у успешним европским пројектима и представљају утицајне доприносиоце у развитку савременог плеса у својим земљама и у иностранству, како би развили и проширили регионалне пројекте који се баве недостатком културне инфраструктуре, мањком ресурса за савремени плес, мањком културних политика, и напослетку, мањком прилика у плесној едукацији. Међународна димензија SEEDS пројекта заједничка је његовим развојним темама пошто је у све станице укључена европска експертиза и иновативни уметнички процеси, као и стварање добрих могућности за широке међународне сусрете кроз циркулацију уметничких дела на три међународна плесна фестивала. Главни циљ пројекта је транснационално стваралаштво и циркулација, са циљем оснаживања међународне заједничке продукције и циркулације европских дела и уметника, укључујући и развој публике.

 

Подели: