У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
03. 2022.

Shadow Pandemic: Hidden Voices

Носилац пројекта: ZAGREBAČKO KAZALIŠTE MLADIH, Хрватска (69.342,00 €)

Партнери: 

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR, Словенија (70.054,00 €)

БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ, Србија (60.604,00 €)

Трајање пројекта: 1. септембар 2022. године – 31. август 2024. године

Пројекат “Shadow Pandemic: Hidden Voices” бави се проблемом насиља над женама током периода пандемије кроз позоришну игру, наступе и радионице са младим људима. Како су позоришта увек била мостови поверења и сарадње међу људима, овај пројекат има за циљ да кроз афирмацију уметница међу популацијом млађих људи подигне свест по питању специфичних проблема насиља над женама у време изолације током пандемије. Пројекат је подељен у три сегмента чији се резултати преплићу и унапређују током трајања активности. Сваки од сегмената има своје специфичне циљеве, а главна сврха им је да подигну свест о теми пројекта, те да промовишу и размењују уметничка дела између земаља учесница на пројекту и шире, у Европи. Резултати пројекта су: три представе на тему насиља над женама током пандемијске изолације које су написале три редитељке на хрватском, словеначком или српском језику; унапређена свест у општој публици и међу младим људима о насиљу над женама; објављен и спроведен јавни позив за три представе; тридесет уметника укључених у пројекат; шездесет укључених и оснажених младих на тему насиља над женама кроз процес проба и извођења на сцени; једно извођење које ће бити представљено једанаест пута у партнерским земљама, као и у Пољској и Чешкој; као и три објављене представе у форми е-књиге преведене на енглески језик.

Подели: