У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
03. 2022.

Remix Comix – Comics for Heritage

Носилац пројекта: МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ, Србија (61.600,00 €)

Партнери:

LUSTR FESTIVAL ILUSTRACE ZS, Чешка (24.199,00 €)

STICHTING ZID, Холандија (27.201,00 €)

FORUM LJUBLJANA ZAVOD ZA UMETNIŠKO IN KULTURNO PRODUKCIJO, Словенија (36.100,00 €)

КОМУНИКАРТ, Србија (36.300,00 €)

ФОНДАЦИЈА НОВИ САД – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ, Србија (14.500,00 €)

Трајање пројекта: 1. јун 2022. године – 31. мај 2024. године

Главни циљ пројекта ”Remix Comix” је транснационално стварање нових, иновативних, модерних стрипова који се супротстављају доминантним моделима наслеђеног представљања – све у сврху развијања и укључивања нове публике, а нарочито припадника националних мањина и друштвено маргинализованих група, као и у сврху повећања њиховог приступа култури и партиципације. Специфични циљ пројекта је развијање иновативних и интересантних формата стрипова у јавном простору пет европских градова – Нови Сад (Србија), Љубљана (Словенија), Амстердам (Холандија), Праг (Чешка) и Панчево (Србија), а то ће бити реализовано кроз сарадњу с ауторима стрипова, писцима, активистима и локалним заједницама из четири партнерске земље. Главне активности на пројекту биће: а) две конференције за представљање најбољих пракси, размену и дискусију везе између стрипова, невидљивог наслеђа, јавног простора и друштвене инклузије б) пет програма резиденције за уметнике у сврху стварања пет стрипова специфичних за локацију у јавном простору. Потоње активности укључиваће и шетње на тему наслеђа, које ће имати сврху представљања резултата пројекта широј публици. Резултати пројекта биће пет стриопва специфичних за локацију, публикација и филм. Пројекат ће укључивати двадесетпет директних мултидисциплинарних учесника – по једног за сваког партнера (стрип уметници, писци, песници, заједница и активисти у пољу наслеђа и експерти) и најмање стотину представника заједница који припадају угроженим групама. Индиректна циљна група на пројекту биће много шира, будући да ће стрипови бити изложени на веома фреквентним локацијама као што су паркови, пијаце, тргови, а биће промовисани и кроз постојеће стрипове и фестивале. Кроз овај пројекат, директни учесници постићиће интеркултуралну и уметничку размену, као и простор за откривање наслеђа које није видљиво или није довољно представљено у музејима, школским књигама, на телевизији и у туристичким водичима. Инсталације стрипова посебно осмишљених према локацијама биће део званичног програма обележавања титуле Нови Сад – европска престоница културе.

Подели: