У С П
У С П Е Ш Н Е
П Р И Ч Е
01.
03. 2022.

Peripheral Visions - towards a trans(l)national publishing culture

Носилац пројекта: UDRUGA ZA PROMICANJE KULTURA KULTURTREGER, Хрватска (92.842,00 €)

Партнери:

MASKA, Словенија (69.252,00 €)

EIPCP - EUROPAISCHES INSTITUT FUR PROGRESSIVE KULTURPOLITIK, Аустрија (61.711,00 €)

КУДА.ОРГ, Србија (69.021,00 €)

KONTRAPUNKT SKOPJE, Северна Македонија (44.280,00 €)

MULTIMEDIJALNI INSTITUT UDRUGE, Хрватска (60.541,00 €)

Трајање пројекта: 1. јун 2022. године - 31. мај 2024. године

Пројекат проширује раније успостављене сарадње и повезује осам организација из шест земаља као одговор на фрагментацију поља културе и дигитални застој који је изазван у контексту тренутне пандемије. Партнери на пројекту су релевантни за ову тему, будући да су усмерени на нову продукцију и садржаје, кроз примену најновијих пракси и знања, укључујући темељно истраживање примене нових технологија, те досежу широку и разнолику публику. 

Срж пројекта је међународна размена између мањих културних и језичких контекста у европским полу-периферијама, при чему се партнери међусобно подржавају кроз заједничке продукције, стварање, преношење и размену најбољих пракси и дељење ресурса. Кроз вишејезично издаваштво, трансдисциплинарну културну продукцију, алтернативне начине дистрибуције, размену знања, дигиталног садржаја и open-source дигиталне технологије отвореног кода, те нових формата игара, пројекат омогућава међународни простор за стварање и експериментисање у пољу издаваштва. 

Са циљем да се премости посредовани шум у комуникацији међу културним продуцентима и уметницима у контекстима малих култура, пројекат стимулише креативност, кретањe и размену уметника и уметничких дела, олакшава транснационалну дистрибуцију садржаја и размену пракси, и гради i ojaчава капицетете употребом нових технологија. Партнери ће у оквиру пројекта продуцирати 26 штампаних и електронских издања, аудио-визуеланих дела, наступа, игри са картама, онлајн платформи и радио емисије, и 15 међународних конференција, фестивала, радионица, лабораторија, изложби и резиденцијалних програма у 9 земаља, укључујући 294 уметника, писаца, преводилаца, техничара, интелектуалаца, организатора, дизајнера, културних ствараоца, новинара и програмера, ангажовајући више од 1200 заинтересоване публике на догађајима у физичком простору и досежући до међународне публике од преко 300.000 заинтересованих кроз комуникационе канале на интернету. Пројекат резултира конкретним производима и оперативним алатима који ће се даље користити у различитим контекстима.

Подели: