К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   16.04.2024.

КОНКУРС ПРОМЕТ ЕВРОПСКИХ КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 2024

Отворен је конкурс Промет европских књижевних дела 2024. године с роком за предају пројектних предлога: 16. април 2024. године у 17:00 часова. 

Конкурс је намењен пројектима који се баве превођењем, објављивањем, дистрибуцијом и промоцијом европских књижевних дела чији су аутори држављани или становници држава које учествују у програму Креативна Европа или су део њиховог књижевног наслеђа. 

Теме и приоритети

Специфични приоритети позива:
• јачање транснационалног промета и разноликост европских књижевних дела;
• подстицање превођења, објављивања и промоције књижевних дела написаних на мање раширеним језицима како би се повећао њихов промет на већим тржиштима у Европи и шире;
• развијање и подстицање нове читатељске публике с фокусом на младе;
• промоција и очување професије књижевног превођења укључујући начела награђивања добрих радних услова и праведности; У том смислу, издавачи се подстичу да осигурају видљивост преводилаца у објављеним књигама;
• јачање конкурентности књижевног и издавачког сектора подстицањем различитих сарадњи унутар сектора;
• пружање подршке украјинском књижевном сектору.

Осим специфичних приоритета позива, пројектни предлози треба да одговоре и на приоритете програма Креативна Европа, тј. питања инклузије, различитости, равноправности полова и екологије.

Активности које ће бити подржане кроз Позив су превођење, објављивање, промоција и дистрибуција европских књижевних дела које се баве горе наведеним темама и приоритетима. 

Очекивани резултати
За овај Позив осигурана су средства у укупном износу од 5.000 000 евра, и идеја је да се подржи 40 пројеката
Основни услов који сваки пројектни предлог треба да задовољи:
пројектна идеја мора у основи имати добру уредничку и промотивну стратегију која ће обухватати пакет од најмање 5 наслова преведених са прихватљивих језика и на ове језике, те мора садржати следеће елементе: 
• допринос разноликости књижевности у одређеној земљи (или земљама) укључивањем књижевних дела из мање заступљених земаља, а с посебним нагласком на дела написана на мање кориштеним језицима;
• одабрани формат књиге и стратегију дистрибуције која осигурава широк и лак приступ европским књижевним делима за ширу јавност;
• стратегију промоције која доприноси ширењу и развоју и обнови читатељске публике;
• подстицање сарадњи аутора, преводилаца, издавача, дистрибутера, књижара, фестивала, књижевних догађања итд;
• допринос подизању профила преводилаца и поштовање начела поштене накнаде;
• допринос међусекторским питањима Програма и приоритетима истакнутим у радном програму за 2024 (равноправност полова и зелени план). 

Ко може да се пријави?
На Конкурс се могу пријавити правни субјекти (приватни или јавни) који су регистровани у државама које учествују у програму Креативна Европа. Прихватљиве су појединачне пријаве  (сингле апплицантс) као и пријаве конзорцијума који се мора састојати од најмање 2 партнера. Координатор мора правно постојати најмање 2 године до рока за предају пријава и бити активан у сектору издаваштва.

Листа држава које учествују у програму Креативна Европа


Каква књижевна дела долазе у обзир?
Белетристика, без обзира на књижевни жанр или формат (штампана или дигитална књига / укључујући аудио-књигу), као што су роман, кратка прича, позоришна и радио представа, поезија, стрип и књижевност за децу и младе. Књижевна дела морају бити већ објављена.

Аутори морају бити држављани, да имају пребивалиште или су признати као део књижевног наслеђа неке од земаља програма Креативна Европа.
Првенствено се преводе дела која нису претходно превођена, а у супротном, потребно је образложити потребу за новим преводом. 

Конкурс је расписан у три категорије: мали, средњи и велики пројекти, што одређује и минималне услове за конкурисање:
• Мали пројекти сарадње: преводи минимум 5 књига и до 100.000 евра подршке;
• Средњи пројекти сарадње: преводи минимум 11 књига и до 200.000 евра подршке;
• Велики пројекти сарадње: преводи минимум 21 књиге и до 300.000 евра подршке.


Укупна додељена бесповратна средства по пројекту не могу износити више од 200.000,00 евра за појединачне апликанте и 300.000,00 евра за пројекте партнера. Подршка је паушална, а стопа суфинанцирања у свим категоријама је 60%.  

Критеријуми за оцењивање
Пројектни предлози се оцењују према 4 основне категорије, при чему је потребно прећи појединачни бодовни праг по категоријама (50%) и укупни бодовни праг (70/100):
РЕЛЕВАНТНОСТ у односу на циљеве и приоритете Позива: максимално 30 бодова;
КВАЛИТЕТ садржаја и активности: максимално 30 бодова;
УПРАВЉАЊЕ пројектом: максимално 20 бодова;
ДИСЕМИНАЦИЈА: максимално 20 бодова.


Максимално трајање пројеката је 36 месеци. 

Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Подели: