К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
активан
Рок:   10.09.2024.

КОНКУРС РАЗВОЈ ЕВРОПСКИХ ФИЛМСКИХ МИНИ-ПРОЈЕКАТА (MINI SLATE) 2024

Шта се подржава конкурсом?

Оваj конкурс омогућава европским продуцентима у земљама са ниским продукцијским капацитетом да оснаже, диверсификуjу, иновираjу и учврсте своjу позициjу на европском тржишту. Пројекти подразумевају развоj 2 до 3 проjекта анимациjе, креативног документарног или играног филма за биоскоп, ТВ или дигиталне платформе. Такође, у листу може бити укључен и кратки филм младих талената.

Средства су намењена следећим врстама пројеката:

  • драмски, анимирани и документарни филмови намењени линеарном и нелинеарном емитовању, коjи представљаjу снажну сарадњу између организација из различитих земаља коjе учествуjу у МЕДИА потпрограму, укључуjући и емитере;
  • пројекти изразите креативне/ уметничке вредности и јаког потенциjала за прекогранични промет ка публици на европском и међународном нивоу;
  • пројекти који имају иновативне аспекте у погледу садржаjа и финансирања, коjи показуjу jасну везу са предвиђеним стратегиjама дистрибуциjе;
  • посебна пажња ће се посветити предлозима пројеката коjи су еко-одрживи, који негују родну равноправност, инклузиjу и разноликост.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, из земаља које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Позив jе отворен за компаниjе регистроване у земаљама са малим продукцијским капацитетом (LCC-Low Capacity Countries), које се деле у две групе:

Група А: Чешка, Естониjа, Румуниjа, Грчка, Хрватска, Португал, Пољска.

Група Б: Бугарска, Луксембург, Словениjа, Литваниjа, Словачка, Мађарска, Летониjа, Кипар, Малта.

Tреће земље које се такође сматрају у оквиру LCC групе Б, под условом да су испуњени сви услови за њихово учешће у потпрограму МЕДИА су: Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Лихтенштајн, Црна Гора, Северна Македонија и Република Србија.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 10. септембар 2024. године, а резултати се очекују у марту 2025. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно погледали ваш пројекат. 

Подели: