К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   14.02.2024.

КОНКУРС МЕДИЈСКА ПАРТНЕРСТВА 2024

Отворен је позив за достављање предлога пројеката Media partnership (медијска партнерства) у оквиру међусекторског поглавља. Позив има две категорије: сарадња (collaboration) и плурализам (pluralism), које су постављене на порталу Европске комисије у два одвојена позива. Позив је отворен до 14. фебруара 2024. године до 17:00 ЦЕТ. Резултати селекције очекују се у августу 2024. године.

Теме и приоритети (опсег)

Међусекторско поглавље програма Креативна Европа пружа подршку активностима које подржавају сектор информативних медија:

▪ које се баве структурним и технолошким променама са којима се суочава медијски сектор, промовисањем независног и плуралистичког медијског окружења, укључујући подржавањем независног праћења за процену ризика и изазова за медијски плурализам и слободу, и подржавањем активности подизања свести;

▪ које подржавају стандарде висококвалитетне медијске продукције подстицањем дигиталних вештина, прекограничне сарадње новинара и квалитетног садржај, чиме се доприноси професионалној етици у новинарству.

Овај позив се бави медијским изазовима и могућностима транснационалне природе, подржавајући пројекте који се баве једном од следеће две теме:

Тема 1. “Новинарска партнерства – сарадње” има за циљ да помогне да европски сектор новинских медија постане одрживији и отпорнији, посебно подржавањем прекограничне сарадње медија. Ова подршка би требало да подстакне трансформацију медија, поуздано извештавање и унапређење вештина професионалаца у сектору новинарства, на пример развојем стандарда медијске продукције и нових пословних модела.

Тема 2. “Новинарска партнерства – плурализам”. Поред економског аспекта, независни медији играју кључну и важну улогу у друштву и доприносе одржавању основних принципа медијских слобода и плурализма. Ова подршка има за циљ да заштити сектор медија од посебног значаја за демократију и грађанско учешће, као што су локални и регионални медији, медији заједнице, истраживачко новинарство и организације које достављају вести од јавног интереса. Подршка ће циљати организације са искуством у медијима које могу да дају каскадне грантове (подршка трећим лицима).

Састав конзорцијума

За тему 1. Новинарска партнерства – сарадње:

Предлоге мора поднети конзорцијум од најмање три апликанта, који испуњава следеће услове:

− најмање три независна субјекта из најмање три различите земље које учествују у програму Креативна Европа

Конзорцијуми могу укључивати непрофитне, јавне и приватне медијске куће (укљ. писана/онлине штампа, радио/подкасти, ТВ, итд.) као и друге организације које се фокусирају на медије (укључујући медијска удружења, невладине организације, новинарске фондове и организације за обуку које се фокусирају на медијске професионалце, итд.).

За тему 2. Новинарска партнерства – плурализам:

Предлоге морају поднети или појединачни апликанти или конзорцијум од најмање два апликанта.

Позив је отворен за организације које су активне у сектору новинских медија (укључујући медијска удружења, невладине организације, непрофитне организације, организације цивилног друштва, јавне власти, међународне организације, универзитете, истраживачке центре, новинарске фондове и организације за обуку које се фокусирају на медије професионалци, фондације итд.).

Процењени расположиви буџет за позиве је 11.000.000 евра.

  1. Новинарска партнерства – Сарадње - 6.000.000 евра
  2. Новинарска партнерства – Плурализам - 5.000.000 евра

Буџет пројекта (максимални износ гранта):

Тема 1: 2.000.000 евра по пројекту;

Тема 2: 3.000.000 евра по пројекту.

Грант ће бити заснован на буџету (стварни трошкови, са јединичним трошковима и паушалним елементима).

Трошкови ће бити надокнађени по стопи финансирања која је утврђена у Уговору о гранту од 80% за тему 1 и 90% за тему 2.

Трајање

Очекивано трајање пројеката је максимално 24 месеца.

Пријава се испуњава и предаје онлајн путем Funding and tenders opportunity портала.

Подели: