К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   07.03.2024.

КОНКУРС МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ 2024

Отворен је позив за достављање предлога пројеката Media literacy (медијска писменост) у оквиру међусекторског поглавља. Позив је отворен до 7. марта 2024. године до 17:00 ЦЕТ. Резултати селекције очекују се у јулу 2024. године.

Теме и приоритети (опсег)

МЕЂУСЕКТОРСКИ пројекти ће пружити подршку акцијама које оснажују медијски сектор и промовишу медијску писменост како би се омогућило грађанима да користе и развију критичко разумевање медија и подржавају размену знања.

Подршка ће подстаћи дељење знања и размену о политикама и праксама медијске писмености како би се омогућио развој иновативних прекограничних иницијатива и заједница медијске писмености широм Европе, у контексту дигиталних медија који се стално мења и узимајући у обзир тренутно понашање корисника међу различитим старосним групама.

Активности које могу бити финансиране 

Предвиђена је подршка за пројекте сарадње са јасно дефинисаним циљевима за унапређење одређених области у оквиру медијске писмености, који обухватају најмање две од следећих области активности:

  1. Активности које се заснивају на, дељењу и ширењу најбољих пракси из иновативних пројеката медијске писмености који узимају у обзир промењиви медијски систем, посебно преласком културних, државних или језичких граница и јачањем сарадње између различитих региона Европе.
  2. Развијање иновативних, интерактивних онлајн алата за пружање решења за постојеће и будуће изазове у онлајн окружењу, укључујући дезинформације.
  3. Израда материјала и алата који ће грађанима омогућити да развију критички приступ медијима, те да препознају и на одговарајући начин реагују на дезинформације.
  4. Развити праксе медијске писмености прилагођене променљивом медијском окружењу укључујући манипулативне технике и медијску продукцију засновану на вештачкој интелигенцији.

Сви предлози треба да узму у обзир укљученост грађана, грађански ангажман и културу учешћа као основни аспект свог предлога. Подносиоци би требало да активно сарађују са регионалним центрима Европске опсерваторије за дигиталне медије у циљу размене добре праксе и избегавања преклапања у иницијативама медијске писмености које би требало да буду покривене.

Следеће врсте активности су очекиване у оквиру овог позива за подношење предлога пројеката:

(1) Креирање и/или дистрибуција вишејезичног и/или мултикултуралног материјала, укључујући интерактивни садржај за побољшање дигиталних капацитета грађана и њиховог разумевања медијског пејзажа и њихове отпорности на дезинформације.

(2) Развој материјала за грађане/ке и тренере који циљају на све или било које старосне и друштвене групе.

(3) Развој иновативних решења за медијску писменост прилагођених будућем медијском пејзажу (пројекат може укључити прототипове, али се не фокусира искључиво на ИТ развој).

(4) Активности обуке за грађане и просветне раднике, укључујући размену најбољих пракси изван језичких, државних и културних граница.

(5) Организовање јавних догађаја и/или радионица за подизање свести и размену најбољих пракси.

(6) Активности, које предводи заједница, за прилагођавање и доступност горе наведених алата и материјала.

Процењени расположиви буџет позива је 2 000 000 евра.

Буџет пројекта (максимални износ гранта): 500 000 евра по пројекту.

Грант ће бити заснован на буџету (стварни трошкови, са јединичним трошковима и елементима паушалне стопе).

Трошкови ће бити надокнађени по стопи финансирања утврђеној у Уговору о гранту (70%).

Састав конзорцијума

Предлоге мора доставити конзорцијум од најмање 3 апликанта, који испуњава следеће услове:

− најмање 3 независна субјекта из 3 различите земље које учествују у програму

− конзорцијуми могу укључивати профитне и непрофитне организације (приватне или јавне), јавне власти (националне, регионалне, локалне), међународне организације, универзитете и образовне институције, медијске организације, истраживачке и технолошке институције и добављаче технологије.

Трајање

Пројекти би требало да трају максимално 24 месеца.

Подели: