К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   23.01.2024.

КОНКУРС ЕВРОПСКИ ПРОЈЕКТИ САРАДЊЕ 2024

Отворен је Позив за достављање предлога пројеката на конкурсу Европски пројекти сарадње који траје до 23. јануара 2024. године до 17:00 ЦЕТ.

 ЦИЉЕВИ ПОЗИВА

  • Транснационално стваралаштво и циркулација
  • Иновација

Подршка за Европске пројекте сарадње намењена је транснационалним пројектима за спровођење широког спектра активности и иницијатива у које су укључене културне и креативне организације из различитих држава које учествују у Програму. Позив пружа могућности копродукције, сарадње, експериментирања, увођења иновација, мобилности те размене знања и искустава за различите културне организације које морају постојати минимум 2 године. Циљ позива је да се олакша и побољша приступ европској култури те промовише иновативност и креативност, а предложени пројекти могу покривати један или више културних и креативних сектора, а могу бити и интердисциплинарни.  

МЕЂУСЕКТОРСКА ПИТАЊА | CROSS CUTTING ISSUES

Посебан сегмент пројектних предлога су међусекторска питања укључена кроз која требају бити укључена кроз све активности подржане програмом Креативна Европа. Кроз овај позив подржаће се пројектни предлози који ће посебну пажњу посветити инклузији, разноликости, родној равноправности, те еколошким питањима која доприносе борби против климатских промена.

ПРИОРИТЕТИ

Пројектни предлози могу обухватити један (или највише два) од наведених приоритета:

Публика

- повећати приступ и учешће у култури, ангажовати публику - физички и дигитално;

Социјална инклузија

- подстицати друштвену осетљивост и побољшати друштвену укључивост у/кроз културу, с нагласком на уметнике/це и раднике/це у култури са инвалидитетом, припаднике/це националних мањина и друштвено маргинализираних група;

Одрживост

- у складу с Европским зеленим планом и Новим еуропским Баухаусом - кокреирати, усвојити и ширити еколошки прихватљивије праксе, те подизати свест о одрживом развоју кроз културне активности;

Дигитални приступ

- помоћи европским културним и креативним секторима да покрену или убрзају дигиталну транзицију те прихвате могућности и пропитају изазове које долазе с употребом вештачке интелигенције и осталих прогресивних технологија (попут big data, blockchain, NFC и сл.);

Међународна димензија

- изградња капацитета европских културних и креативних сектора, укључујући локалне организације и микроорганизације, за деловање на међународнојм нивоу – у Европи и шире;

Годишњи секторски приоритет

- подршка украјинском културном и креативном сектору, као одговор на последице рата које су девастирале украјински културни контекст.

КОНКУРСНИ КАТЕГОРИЈЕ

Новост овог позива у односу на прошлогодишње је у конкурсним категоријама које, у зависности од броја укључених партнера, могу бити мале или средње.

COOP-1 мали пројекти сарадње > минимално 3 партнера / 3 различите државе > ЕУ подршка: ЕУР 200.000 – 80% укупног буџета

COOP-2 средњи пројекти сарадње > минимално 5 партнера / 5 различитих држава > ЕУ подршка: ЕУР 1.000.000 – 70% укупног буџета

За овај Позив осигурана су средства у укупном износу од ЕУР 59 730 025, а предвиђа се суфинансирање око 130 пројектних предлога.

Очекивано трајање пројеката у свим категоријама је максимално 48 месеци. На конкурс се могу пријавити правна лица, јавне институције са националног, регионалног и локалног нивоа, при чему водећи партнер мора доказати свој правни статус за период од протекле две године.

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЕЊИВАЊА

Пројектни предлози се оцењују према 4 основна критеријума, при чему је потребно прећи појединачни бодовни праг по критеријумима (50%) и укупни бодовни праг (70/100):

РЕЛЕВАНТНОСТ - 30 бодова

КВАЛИТЕТ САДРЖАЈА И АКТИВНОСТИ - 30 бодова

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТОМ - 20 бодова

ДИСЕМИНАЦИЈА - 20 бодова

Пријава се испуњава и предаје онлајн путем Funding and tenders opportunity портала.

Подели: