К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   11.04.2024.

КОНКУРС МРЕЖЕ ЕВРОПСКИХ ФЕСТИВАЛА 2024

Шта се подржава конкурсом?

Конкурс ће подржати пројекте координисаних/ сарадничких активности европских аудиовизуелних фестивала у циљу повећања интересовања публике за не-националне европске аудиовизуелне садржаје и промовисања њиховог промета и видљивости.

Резултати пројекта би требало да:

  • ојачају сарадњу европских аудиовизуелних фестивала, чланова мреже, који приказују значајан број не-националних европских филмова и аудиовизуелних дела кроз координисане/ сарадничке активности усмерене на развој публике;
  • повећавају утицај европских аудиовизуелних фестивала који имају за циљ да ојачају промоцију, дистрибуцију и промет не-националних европских филмова и аудиовизуелних дела ка све већој публици широм Европе;
  • подстичу размену знања и модела најбоље праксе за сарадњу међу фестивалима кроз координисане/ сарадничке активности усмерене на ширење и обнављање публике;
  • користе дигиталну трансформацију, укључујући развој и ажурирање онлајн алата и апликација за податке.

Шта су основни услови?

Под квалификованим фестивалом аудиовизуелне уметности подразумева се догађај:

  • програмирање европских филмова и аудиовизуелних дела који се приказују широкој публици, укључујући општу јавност, као и акредитованих међународних стручњака за аудиовизуелне делатности и новинара;
  • постојање јасног концепта, регулације и процедуре за одабир;
  • 50% програмског садржаја треба да буде посвећено филмовима и аудиовизуелним делима изван националног контекста из земаља које учествују у потпрограму МЕДИА и представљају географски разноврсно покривање од најмање 15 таквих земаља, укључујући и земље са ниским продукционим капацитетом.
  • Подршка је отворена за европску мрежу фестивала коју чини координациона организација и најмање 3 чланске организације.
  • Треће стране морају испунити критеријуме квалификованог фестивала аудиовизуелне уметности наведене изнад.
  • Не више од 20% фестивала који учествују у мрежи (укључујући координациону организацију) могз потицати из исте земље.

Максимално трајање пројеката је 24 месеци. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Пријаве ће се сматрати прихватљивим само ако њихов садржај у потпуности (или бар делимично) одговара опису теме конкурса за коју се конурише.

На позив се могу јавити искључиво правна лица, која су регистрована у некој од земаља програма Креативна Европа, а које учествују у потпрограму МЕДИА.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 11. април 2024. године у 17 часова (CET), а резултати се очекују у октобру 2024. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим MEДИА Деска Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно размотрили ваш пројекат. 

Подели: