К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   09.04.2024.

КОНКУРС ЕВРОПСКЕ VOD МРЕЖЕ И ОПЕРАТЕРИ 2024

Шта се подржава конкурсом? 

Циљ је да се подрже европске мреже и оператери видеа на захтев (VOD), приказујући значајан део не-националних европских дела, са циљем да се побољша њихова конкурентност и атрактивност.

Резултати пројекта би требало да:

  • ојачају прекограничну сарадњу између европских VOD платформи кроз заједничке/сарадничке активности како би се повећала онлајн публика европског аудиовизуелног садржаја;
  • ојачају атрактивност европских VOD платформи које испуњавају услове за развој прекограничне публике и онлајн потрошњу у већем обиму;
  • побољшају дигитални примет и потрошњу европског садржаја повећањем његове видљивости, приступачности и истакнутости;
  • развију нове пословне моделе и досегну економију прекограничног обима;

Биће финансиране следеће активности:

Заједничке/сарадничке прекограничне активности с циљем да се побољша конкурентност и атрактивност европских VOD платформи које нуде значајан део не-националних европских аудиовизуелних дела, као и да се повећа доступност, приступачност и истакнутост европског садржаја за шири круг публике (европске и међународне).

Пројекти би требало да имају адекватне стратегије којима се осигурава одржив рад индустрије, која доприноси чувању животне средине и која осигурава родну равноправност, инклузију, разноликост и репрезентативност.

Шта су основни услови?

Предлоге пројеката могу пријавити конзорцијуми од најмање две VOD фирми из најмање две различитеземље које учествују у потпрограму МЕДИА, или од стране VOD платформе која нуди своје услуге у најмање две земље које учествују у потпрограму МЕДИА.

Максимално трајање пројеката је 24 месеци. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Пријаве ће се сматрати прихватљивим само ако њихов садржај у потпуности (или бар делимично) одговара опису теме конкурса за коју се конурише.

На позив се могу јавити искључиво правна лица, која су регистрована у некој од земаља програма Креативна Европа, а које учествују у потпрограму МЕДИА.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 9. април 2024. године у 17 часова (CET), а резултати се очекују у октобру 2024. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим MEДИА Деска Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно размотрили ваш пројекат. 

Подели: