К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   14.05.2024.

КОНКУРС ТВ И ОНЛАJН САДРЖАJ 2024

Шта се подржава конкурсом?

Подршка ТВ и онлаjн садржаjу служи повећању капацитета аудиовизуелних продуцената да развиjу и продуцираjу проjекте са значаjним потенциjалом да круже широм Европе и шире, и да олакшаjу европске и међународне копродукциjе у оквиру телевизиjског и онлаjн сектора.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, који окупљају минимум 2 радиодифуyне компаниjе (линеарне и нелинеарне ) из минимум две различите земље које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

  • независне европске продукциjске компаниjе из земаља коjе учествуjу у МЕДИА потпрограму.
  • потребно jе учешће 2 радио-дифузне компаниjе из земаља коjе учествуjу у МЕДИА потпрограму, а учешће мора бити подржано уговорима или потписаним обавезуjућим писмима.
  • координатор мора бити већински продуцент у смислу права. У случаjу 50%-50% копродукциjе, партнер треба да одреди координатора као делегираног продуцента.
  • наjмање 40% финансирања укупног процењеног буџета за продукциjу мора бити гарантовано из извора финансирања трећих страна, као што су доприноси емитера, дистрибутера, фондова и приватних и/или инвеститора jавног капитала. Подстицаjи се прихватаjу као извор финансирања треће стране само ако jе праћен одговараjућим документима надлежних органа.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 7. децембар 2023 и 14. мај 2024, а резултати се очекују у јуну 2024. године за први рок и у новембру 2024 за други рок.

Како вам можемо помоћи?

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима  које организујемо или   на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат.

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс, jер су средства доступна за следеће проjекте:

  • драмски, анимирани и документарни филмови намењени линеарном и нелинеарном емитовању, коjи представљаjу снажну сарадњу између оператера из различитих земаља коjе учествуjу у МЕДИА потпрограму, укључуjући и емитере;
  • висока креативна/уметничка вредност и широк потенциjал за прекограничну експлоатациjу коjи може да допре до публике на европском и међународном нивоу;
  • иновативни аспекти у погледу садржаjа и финансирања коjи показуjу jасну везу са предвиђеним стратегиjама дистрибуциjе.
  • посебна пажња ће се посветити приjавама коjе представљаjу адекватне стратегиjе озелењавања, посебно кроз коришћење консултаната за озелењавање; као и родна равнотежа, инклузиjа и разноликост.

 

 

Подели: