К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   18.01.2024.

КОНКУРС МАРКЕТИ И УМРЕЖАВАЊЕ 2024

Шта се подржава конкурсом?

Циљ позива је да унапреди промоцију европских аудиовизуелних дела на светском тржишту и подстакне сарадњу свих учесника у процесу производње ових садржаја, доприносећи стварању и популаризацији европске аудиовизуелне креативности.

Резултати пројекта би требало да:

  • Побољшају иновативни аспект постојећих европских маркета и повећају њихов системски утицај;
  • Подстакну стварање мрежа маркета;
  • Подстакну развој мрежа међу европским професионалцима у циљу заједничког креирања серијала;
  • Промовишу одрживост и процес ”озелењавања” маркета;
  • Побољшају конкурентност, циркулацију и промоцију европских аудиовизуелних дела на међународним маркетима;
  • Побољшају разноликост и укљученост у маркете и мреже;
  • осигурају да европска аудиовизуелна индустрија у потпуности користи предности технолошких и пословних иновација.

 Биће финансиране следеће активности:

  • У погледу маркета: догађаји у индустрији, физички, дигитални или хибридни, фокусирани на међусобну размену између европских аудиовизуелних професионалаца, омогућавајући копродукцију и продају и показујући структурални ефекат на европски аудиовизуелни екосистем, као и утицај на промоцију и продају европских аудиовизуелних дела на светским маркетима.
  • У погледу умрежавања: мреже тржишта организоване по тематској основи или географски, које би требало да повећају свој утицај на аудиовизуелну индустрију. Могу обухватати нпр. неколико филмских тржишта одређеног региона или нпр. неколико тржишта која се фокусирају на одређене врсте дела (тј. садржај за децу, документарни филмови, анимација, видео игре, AR, VR) или оба.

Шта су основни услови?

Самосталне пријаве предлога пројеката су дозвољене, као и пријаве које подносе конзорцијуми од најмање 2 правна лица (која нису повезана лица у погледу власничке или управљачке структуре).

Максимално трајање пројеката је 24 месеци. Укупан буџет конкурса је 16.500.000 ЕУР. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса

Ко може да се пријави?

Пријаве ће се сматрати прихватљивим само ако њихов садржај у потпуности (или бар делимично) одговара опису теме конкурса за коју се конурише.

На позив се могу јавити искључиво правна лица, која су регистрована у некој од земаља програма Креативна Европа, а које учествују у потпрограму МЕДИА.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 18. јануар 2024. године у 17 часова (CET), а резултати се очекују у јулу 2024. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим MЕДИА Деска Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно размотрили ваш пројекат. 

Подели: