К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   26.04.2023.

КОНКУРС ЕВРОПСКИ ЗАЈЕДНИЧКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ 2023

Шта се подржава конкурсом?

Оваj конкурс подржава заjеднички развоj jедног проjекта анимациjе, креативног документарног или играног филма за биоскоп, ТВ или дигиталне платформе.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, из минимум две земље које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Приjава од стране вође проjекта и наjмање jедног партнера са компаниjама коjе су легално основане у наjмање 2 различите МЕДИА земље

Вођа проjекта и партнер(и):

 • Мораjу бити независне европске аудиовизуелне продукциjске куćе
 • Не могу бити повезана правна лица
 • Мораjу имати потписан споразум о заjедничком развоjу
 • Jедан од партнера мора да поседуjе веćину права – прихвата се подела 50/50

 Руководилац проjекта - искуство

 • Мора да jе продуцирао jедан проjекат анимациjе, креативног документарног или играног филма у траjању од наjмање 24 минута (осим ВР) од 2016. године
 • Проjекат треба да jе био комерциjално дистрибуиран у наjмање 3 земље осим земље порекла, у било коjе време пре рока за приjаву.
 • Дело коjе jе продуцирала компаниjа подносилац приjаве или коjе jе лично продуцирао извршни директор или jедан од акционара.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 26. април 2023, а резултати се очекују у октобру 2023. године.

Како вам можемо помоћи?

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима  које организујемо или   на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат.

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс, jер су средства доступна за следеће проjекте:

 • играни филмови, анимирани и креативни документарни филмови у траjању од минимално 60 минута намењени првенствено биоскопском приказивању
  • играни проjекти (jеднократни или сериjали) укупног траjања од минимум 90 минута, краткометражни играни документарни и анимирани (поjединачно или сериjа) у укупном траjању од наjмање 24 минута и креативни документарни филмови (jеднократни или сериjали) у укупном траjању од минимално 50 минута намењени првенствено за потребе експлоатациjе телевизиjе или дигиталне платформе
      • интерактивни, нелинеарни драмски проjекти, анимирани или креативни документарни проjекти (нпр. наративни проjекти виртуелне реалности) било ког траjања.

*Први дан снимања или еквивалент за приjављени проjекат не сме бити датум коjи jе мање од 10 месеци од датума краjњег рока.

 

 

Подели: