К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   13.02.2022.

КОНКУРС ПОДСТИЦАЊЕ ЕВРОПСКИХ МЕДИЈСКИХ ТАЛЕНАТА И ВЕШТИНА 2022

Шта се подржава конкурсом?

 У оквиру специфичног циља промоције конкурентности, сарадње, иновативности и одрживости, укључујући и мобилност у европском аудиовизуелном сектору, један од приоритетаовогМЕДИА сегмента је:
да негује таленте, компетенције и вештине и да стимулише прекограничну сарадњу, мобилност и иновације у стварању и продукцији европских аудиовизуелних дела, подстичући сарадњу између држава чланица са различитим аудиовизуелним капацитетима.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, из земаља које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступноу распису конкурса.

Ко може да се пријави?

Опште правило је да учесници морају доћи из једне од земаља које учествују у потпрограму Креативна Европа МЕДИА.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 4. маj 2022, а резултати се очекују у август 2022. године.

Како вам можемо помоћи?

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак  на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат.

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс, jер су средства доступна за следеће проjекте:

  • обуке и менторства за побољшање капацитета аудиовизуелних професионалаца да се прилагоде новим креативним процесима, развоју маркетаи прихвате дигиталну транзицију која утиче на цео ланац вредности.
  • иницијативе ће имати за циљ јачање капацитета за потпуно коришћење креативног и комерцијалног потенцијала дигиталне транзиције у свим форматима и за све платформе. Посебан фокус биће стављен на стицање предузетничких вештина и свести о развоју тржишта и дигиталних технологија, аналитици података, одрживим пословним моделима, интернационализацији, маркетингу, промоцији, развоју публике, рестаурацији филмског наслеђа, озелењавању индустрије, укључујући обуку зелени консултантиза повећање знања у сектору.
  • активности могу бити у облику физичких и/или он-лине курсева обуке, курсева за обуку и/или менторских програма заснованих на иновативним методама учења, подучавања, менторства и подучавања, користећи најновије дигиталне технологије.

 

Подели: