К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   27.04.2023.

КОНКУРС ЕВРОПСКА ФИЛМСКА ДИСТРИБУЦИЈА 2023

Шта се подржава конкурсом?

Подстиче капацитете дистрибутера да улажу у промоциjу ненационалних европских филмова. Подршка jе усмерена на етаблиране компаниjе и делуjе као подстицаj за бољу промоциjу европских ненационалних филмова ублажавањем њихових комерциjалних ризика.


Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, из земаља које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

  • дозвољене су само приjаве поjединачних апликаната (поjединачни корисници). Мора бити основан у земљи Креативне Европе и бити у директном или индиректном власништву, у потпуности или већинским учешћем, од стране држављана тих земаља.
  • европске компаниjе активне у аудиовизуелном сектору као биоскопски дистрибутери укључени у комерциjалне активности осмишљене да скрену пажњу широкоj публици на филм у сврху експлоатациjе у биоскопима. Ово ће бити основна делатност компаниjе или одељења компаниjе.
  • биоскоп/биоскопски дистрибутер треба да испуњава следеће критериjуме: 

1. да буде носилац права на биоскопску дистрибуциjу филма у дотичноj земљи;

2. обавља биоскопску дистрибуциjу филма у дотичноj земљи (одређуjе датум премиjере, планира, нагледа и спроводи кампању дистрибуциjе и промоциjе); 

3. директно плаћа повезане трошкове дистрибуциjе;

4. да буде регистрован и да се бави дистрибуциjом филмова у биоскопима у дотичноj земљи.

Дистрибутери коjи делуjу у различитим земљама повезаним у сврху дистрибуциjе (нпр. Белгиjа и Луксембург; Грчка и Кипар) потребно је да пошаљу само jедан предлог и да приjаве приjем и реинвестирање у овим различитим земљама.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 27. април 2023, а резултати се очекују у октобру 2023. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат. 

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс, jер су средства доступна за следеће проjекте:

Постоjе две фазе за финансиране активности:

    1. стварање потенциjалног фонда из кога ће се средства алоцирати према учинку компаниjе на европском тржишту.
    2. спровођење акциjе. Потенциjална средства коjа се прикупе акциjом свака компаниjа мора реинвестирати у:
        а. копродукциjу прихватљивих ненационалних европских филмова;
        б. стицање права на дистрибуциjу, на пример, уз минималне гаранциjе, прихватљивих ненационалних европских филмова;
        в. промоциjу, маркетинг и оглашавање на тржишту прихватљивих ненационалних европских филмова.

Подели: