К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   30.03.2023.

КОНКУРС РАЗВОJ ПУБЛИКЕ И ФИЛМСКА ЕДУКАЦИJА 2023

Шта се подржава конкурсом?

Развој публике и филмско образовање имају за циљ да промовишу европска аудиовизуелна дела, укључујући дела наслеђа, и подрже ангажовање и развој публике свих узраста, посебно младе публике, широм Европе и шире.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, из земаља које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?


Дозвољене су пријаве појединачних корисника, као и предлози које је поднео конзорцијум од најмање два апликанта (корисници; нису повезана лица), удружења и интересне групе. Субјекти састављени од чланова могу учествовати као ”једини корисници” или ”корисници без правног субјективитета”. Имајте на уму да ако ће акцију имплементирати чланови, они такође треба да учествују (било као корисници или као придружена лица, у супротном њихови трошкови НЕЋЕ бити прихватљиви).

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 30. март 2023, а резултати се очекују у септембру 2023. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат. 

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс, jер су средства доступна за следеће проjекте:

  • повећање интересовања и знања публике за европске филмове и аудиовизуелна дела укључујући специфичне програме о филмском наслеђу.
  • повећање паневропског утицаја и ширења публике.
  • промовисање и повећање доприноса који постојећи европски филмови и аудиовизуелна дела, укључујући куриране каталоге филмова, дају развоју публике, филмском образовању и филмској писмености.
  • филмови и аудиовизуелна дела морају бити најмање 50% из земље која учествује у МЕДИА сегменту.
  • пројектне активности морају имати паневропску публику која ће обухватити најмање 5 земаља које учествују у МЕДИА потпрограму.
  • апликације треба да представљају адекватне стратегије како би се осигурала одрживија индустрија која више поштује животну средину и како би се осигурала родна равнотежа, инклузија, разноликост и репрезентативност.
Подели: