К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   04.07.2023.

КОНКУРС ФИЛМОВИ У ПОКРЕТУ 2023

Шта се подржава конкурсом?

Филмови у покрету ће повећати циркулациjу европских дела и проширити њихову паневропску публику подржаваjући биоскопску и онлаjн дистрибуциjу ненационалних европских филмова. Подршка ће се фокусирати на паневропске стратегиjе дистрибуциjе коjе координираjу европске компаниjе за дистрибуциjу европских филмова са фокусом на нове таленте и филмове за нову публику.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, који окупљају минимум 7 различитих дистрибутера које предводи агент продаје (sales agent) из земаља које учествују у програму Креативна Европа - МЕДИА. Више информација о условима за конкурисање је доступно у распису конкурса.

Ко може да се пријави?

  • кандидати мораjу бити европски агент продаjе.
  • подносиоца приjаве мора именовати продуцент приjављеног филма путем међународног купопродаjног уговора коjи даjе право на продаjу филма у наjмање 15 земаља коjе учествуjу у потпрограму МЕДИА.

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 14. март (први рок)  и 4. јул (други рок) 2023, а резултати се очекују у јулу (први рок) и новембру (други рок),  2023. године.

Како вам можемо помоћи? 

Тим МЕДИА Деска Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо заједно прошли кроз ваш пројекат. 

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс:

  • активности коjе ће се финансирати су кампање за паневропску биоскопску или онлаjн дистрибуциjу европских филмова коjи испуњаваjу услове, а координира их агент продаjе филма.
  • наjмање 7 различитих дистрибутера мора бити укључено у проjекат од коjих наjмање 2 мораjу потицати из земаља нижег аудиовизуелног капацитета Групе А или Групе Б.
  • филм мора имати премиjеру између 1. октобра 2021. и 1. априла 2023. или наjмање 10 недеља након датума предаjе приjаве.
  • филм мора имати буџет за продукциjу од наjвише 15 милиона евра.
  • мора бити већински продуциран од стране продуцента или произвођача са седиштем у земљама коjе учествуjу у МЕДИА потпрограму.

 

Подели: