К О Н К
К О Н К У Р С И
У Р С И
затворен
Рок:   20.09.2022.

КОНКУРС МЕДИЈСКЕ СЛОБОДЕ 2022

Шта се конкурсом подржава?

Конкурсом ”Одбрана медијске слободе и плурализма медија” биће подржани пројекти европске сарадње национални савета за медије, медијских саморегулаторних тела, независних медијских регулатора и мрежа новинара, као и пројекти који су фокусирани на правну и практичну помоћ новинарима. Циљ је да се унапреди транспарентност рада и усклађеност с професионалним стандардима како би се појачало поверење јавности у медије, као и предупреде физички и онлајн напади на новинаре.

Шта су основни услови?

На конкурс се могу пријавити пројекти са максималним трајањем од 24 месеци, који окупљају минимум две организације и минимум две различите земље које учествују у програму Креативна Европа. Више информација о условима за конкурисање је доступно у расписима конкурса: (1) тема 1: механизми брзог одговора; (2) тема 2: савети за штампу и медије и професионални стандарди.

Ко може да се пријави?

На конкурс се могу пријавити све организације које су активне у пољу информисања и медија у јавном, цивилном и приватном сектору. Физичка лица не могу бити подносиоци конкурсних пријава, изузев самозапослених лица (selfemployed, sole traders, итд.).

Који је рок за пријаву?

Рок за пријаву је 20. септембар 2022, а резултати се очекују у јануару 2023. године.

Како вам можемо помоћи?

Тим Деска Креативна Европа Србија пружа бесплатну подршку у припреми конкурсне пријаве. Пријавите се за учешће у догађајима које организујемо или закажите састанак на којем бисмо продискутовали ваш пројекат. 

Имајте у виду неколико кључних савета за конкурисање на овај конкурс:

Подели: